O společnosti

 
V Nošovicích se kompletují čtyři auto-moduly: modul přední masky, modul přední nápravy, modul zadní nápravy, modul přístrojové desky. Také se zde sestavují baterie pro EV Kona ve dvojí kapacitě 64kWh a 39,2kWh. Výrobou těchto baterií se zasazujeme udělat naši planetu ekologičtější – zelenější. 

V Mošnově se vyrábí přední a zadní světlomety pro vozy Hyundai a Kia.

 
Společnost Hyundai MOBIS, založená v červenci 1977 v jihokorejském Soulu pod názvem Hyundai Precision Industry, se prosadila jako výrobce kontejnerů a během pouhých prvních tří let předstihla dosavadní špičky tohoto oboru. V průběhu devadesátých let se společnost MOBIS přeorientovala na automobilový průmysl a vyráběla vozy Hyundai Galloper a Hyundai Santamo, jejichž produkci v roce 1999 převzala Hyundai Motor Company. Ke konci roku spustila výrobu modulů a v listopadu 2000 proběhla formální transformace společnosti včetně změny názvu na Hyundai MOBIS.

Společnosti po celém světě se snaží uspět v težkém konkurenčním boji v oblasti nových výrobních postupů. V této situaci je znalost špičkových technologií naprostou nezbytností, obzvlášť na poli automobilového průmyslu. Výzkumné centrum MOBISu se v této konkurenci snaží uspět v maximální míře, jeho hlavní oblasti výzkumu a vývoje tvoří právě moduly (přední, zadní náprava; kokpit) a další klíčové systémy jako airbag a brzdná zařízení.

Hyundai MOBIS po celou dobu své existence zlepšuje svou konkurenceschopnost na světovém trhu a věnuje maximální pozornost kvalitě svých výrobků tak, aby uspokojil náročné potřeby svých zákazníků – automobilek Hyundai Motor a KIA Motors.

 

Historie společnosti v České republice

Společnost Mobis Automotive Czech s.r.o., která byla založena 22. 12. 2006 s celkovou investicí 72 000 000 Eur, sídlí na ploše o rozloze 74 000 m2
v průmyslové zóně Nošovice.
2021
Baterie Economy pro EV Kona (39,2kWh)
2020
Moduly pro facelift Hyundai i30
2020
Moduly pro Hyundai Kona Electric
2020
Baterie Basic pro EV Kona (64kWh)
2018
Moduly pro inovovaný Hyundai Tucson
2017
Moduly pro Hyundai i30N
2017
Otevření nové továrny Mobis Automotive System Czech s.r.o. v Mošnově
2017
Moduly pro Hyundai i30 kombi
2016
Moduly pro novou Hyundai i30
2015
Zahájení výstavby v Mošnově
2015
Moduly pro Hyundai Tucson
2015
Moduly pro facelift Hyundai i30
2013
Dokončení nové části skladu
2013
Moduly pro novou Hyundai ix35
2013
Výstavba nové části skladu
2012
Moduly pro novou Hyundai i30
2011
Moduly pro Hyundai ix35
2010
Moduly pro Hyundai ix20
2009
Moduly pro Kia Venga
2008
Moduly pro Hyundai i30
2008
Dokončení výstavby
2007
Zahájení výstavby
2006
Založení společnosti

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost zasahuje do všech oblastí činnosti společnosti Mobis Automotive Czech s.r.o. - nejen do firemního prostředí, bezpečnosti pracovního prostředí zaměstnanců, životního prostředí, ale i do vztahů s orgány státní správy, neziskovými organizacemi, obchodními partnery a do kulturního a společenského dění v Moravskoslezském kraji. Chápeme ji jako dobrovolný závazek chovat se v rámci své působnosti odpovědně k prostředí i společnosti, ve které fungujeme.

Tři oblasti společenské odpovědnosti:

Trh 

 • headquater
 • zákazníci
 • dodavatelé a další obchodní partneři
 • vládní orgány
 • média

Firemní hodnoty

Firemní hodnoty, kterými se řídíme:

cv_customer-(1).jpg

Prosazujeme firemní kulturu orientovanou na zákazníka tím, že poskytujeme nejlepší kvalitu a dokonalý servis.
 

 
cv_challange.jpg

Nechceme být spokojeni sami se sebou, proto přijímáme další, stále větší výzvy. Jsme si jisti, že s pevným odhodláním a důvtipem dosáhneme našich cílů.
 

 
cv_collaboration.jpg

Vytváříme strategii prostřednictvím smyslu pro soudržnost, posilovanou vzájemnou komunikací a spoluprací jak v rámci společnosti, tak s našimi obchodními partnery.
 

 
cv_people.jpg

Věříme, že budoucnost naší společnosti spočívá v lidech a jejich schopnostech. Pomáháme jim rozvíjet jejich potenciál pomocí takové firemní kultury, která respektuje jejich talent.
 

 
cv_globality.jpg

Respektujeme rozmanitost kultur a zvyků. V našem oboru chceme být nejlepší na světě a usilujeme o to stát se uznávanou globální společností.

Pracovní prostředí

Nedílnou součástí strategie společnosti je oblast řízení lidských zdrojů. Soustředíme se na rozvoj zaměstnanců a jejich kariérní růst, který vychází z plánu vzdělávání. Přístup k zaměstnancům je založen na vzájemné důvěře, respektu a toleranci. Důsledně dbáme na dodržování etického kodexu společnosti. Pracovní nasazení zaměstnanců je ovlivňováno různými motivačními nástroji a širokou škálou benefitů. Usilujeme o vytvoření vhodného a bezpečného pracovního prostředí, ve kterém klademe důraz na ochranu zdraví a bezpečnost práce.

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce ve společnosti hraje klíčovou roli. Naší snahou je vytvářet bezpečné prostředí, které by vyhovovalo zaměstnancům.

 • Každý nově nastoupený zaměstnanec je proškolen z bezpečnosti práce a požární ochrany.
 • Při nástupu obdrží zaměstnanci pracovní oděv (zimní a letní) a obuv, která splňují hygienická kritéria.
 • Dlouhodobě usilujeme o dosažení nulové úrazovosti.
 • Zajišťujeme pitný režim v podobě výdejníků teplé a studené vody.
 • Jako prevenci pracovních úrazů provádíme pravidelnou kontrolu požití alkoholu a jiných návykových látek.

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

NOŠOVICE - Politika-BOZP-a-EMS-OHS-and-EMS-policy-MCZ.pdf

MOŠNOV - Politika-BOZP-a-EMS-OHS-and-EMS-policy-MCZ-OS.pdf

Péče o zaměstnance

Vyhlášení nejlepších zaměstnanců

Na začátku nového roku a v polovině roku u příležitosti výročí založení společnosti jsou vyhlášeni nejlepší zaměstnanci za předchozí období.

Školení a vzdělávání

Investice do rozvoje zaměstnanců mají pro společnost zásadní význam. Vzdělávání je plánováno v souladu s požadavky zaměstnavatele a zaměstnanců a slouží ke zvyšování pracovního výkonu, motivace a osobního rozvoje. Realizujeme: zaškolení na pracovišti, odborná školení, školení v zahraničí, školení zaměřená na měkké dovednosti, manažerská školení, jazyková školení.

Mobis Day

U příležitosti výročí založení společnosti se vždy v červnu koná Mobis Day pro všechny zaměstnance, rodinné příslušníky a přátele. Pro zaměstnance jsou organizovány různé sportovní aktivity, soutěže a koncert kapely.

Den otevřených dveří

Zpravidla 2x ročně pořádáme Den otevřených dveří pro rodinné příslušníky i širokou veřejnost. Návštěvníci si mohou s komentovaným výkladem prohlédnout výrobní proces a také ochutnat korejské speciality.

Péče o zdraví zaměstnanců

Našim zaměstnancům poskytujeme očkování proti chřipce zdarma a vitamínové balíčky jako prevence chřipky a nachlazení.


Region

Společnost Mobis si plně uvědomuje svou odpovědnost za region, ve kterém působí, za lidi, kteří v něm žijí. Podporujeme různé projekty nejen finančně, ale i formou dobrovolnických aktivit.

Help Fund - Fond pomoci obětem automobilových nehod

Každý měsíc přispívají naši zaměstnanci dobrovolně do Fondu pomoci obětem automobilových nehod a jednou ročně vybrané částky předáváme pozůstalým dětem.

Spolupráce s Charitou Ostrava

Ve spolupráci s Charitou Ostrava pořádáme 2-3x ročně sběr použitého oblečení potřebným lidem. V roce 2014 jsme předali 10 ks televizorů značky LG do startovacích bytů Charitního střediska sv. Lucie v Ostravě-Vítkovicích.

Podpora dobrovolnického centra Adra Frýdek-Místek

V únoru 2014 jsme předali do dobrovolnického centra Adra 24 ks počítačů, které jsme již v naší společnosti nevyužívali. Dobrovolnické centrum bude využívat tyto darované počítače pro interní účely.

Sponzorování Korejských dnů v Moravskoslezském kraji

Každým rokem sponzorujeme tradiční akci Korejských dnů v Moravskoslezském kraji.

 • recyklační program
 • hospodaření s odpady
 • eliminace emisí

Ochranu životního prostředí považujeme za nedílnou součást naší každodenní činnosti. Snažíme se, aby náš výrobní systém co nejméně zatěžoval životní prostředí. Využíváme výrobní postupy, které významně snižují produkci odpadů. Vzniklé odpady důsledně třídíme a 96 % vzniklých odpadů předáváme k dalšímu využití jako druhotnou surovinu. Zlepšováním technologických procesů a používáním účinných zařízení pro zachycování emisí také omezujeme množství škodlivých látek vypouštěných do ovzduší.

Ke stažení

Logo společnosti - jakékoli užití loga společnosti Hyundai Mobis podléhá vždy schválení PR oddělením (kontakt: info@mobis-auto.cz).
Užití loga je možné pouze v souladu s logo manuálem. Změny barevnosti nebo proporcí loga nejsou přípustné.

Kontakty pro média


Zuzana Kulhánková

Communication Department

zuzana.kulhankova@mobis.com

+420 727 919 589

Kontakty