Závazek v oblasti bezpečnosti práce pro rok 2017

V roce 2017 nás v oblasti BOZP čeká celá řada úkolů s cílem neustále zlepšovat úroveň zabezpečení BOZP a v konečném důsledku snižovat absolutní počet pracovních úrazů s pracovní neschopností. K tomuto nás vedou nejen legislativní požadavky, ale také požadavky vyplývající ze zavedeného systému řízení BOZP, který budeme po 3 letech v roce 2017 nově certifikovat, v souladu s normou OHSAS 18001.

V roce 2016 bylo ve společnosti Mobis Automotive Czech s.r.o. evidováno 8 pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny. Přestože, toto číslo není nijak vysoké, v porovnání s obdobnými koncernovými provozy je jedním z nejvyšších. Proto bude v roce 2017 jedním z prioritních úkolů snížení celkového počtu pracovních úrazů se zaměřením na vzdělávání zaměstnanců a na zvýšení jejich povědomí o bezpečném chování na pracovištích. Příčinou většiny evidovaných úrazů byla chyba zraněné osoby nebo její neopatrné počínání na pracovišti.

Větší důraz bude také kladen na vyšetřování pracovních úrazů, šetření jejich příčin a okolností, kdy bude vždy striktně vyžadováno provedení vyšetření zraněné osoby na přítomnost alkoholu v dechu, obhlídka místa úrazu a výslech svědků, aby se minimalizovala možnost uznávání fingovaných pracovních úrazů.

Plánováno je také větší zapojení manažerů jednotlivých oddělení, zejména při stanovení opatření proti opakování pracovních úrazů, neboť péče o bezpečnost a zdraví podřízených zaměstnanců je nedílnou součástí jejich pracovních povinností stanovených zákoníkem práce.
 
Jaroslav Blahuta, bezpečnostní technik
 

Fotogalerie

Safty_00.jpg
Safty_01.jpg
Safty_02.jpg
Safty_03.jpg
Safty_04.jpg