PROVOZ MZDOVÉ ÚČTÁRNY O CELOZÁVODNÍ DOVOLENÉ

NOŠOVICE: Mzdová účtárna je v provozu 31.7.2020 a 3. - 7.8.2020 od 7:00 do 11:30 a 13:30-14:30.
MOŠNOV:
Mzdová účtárna je v provozu 27.-31.7.2020 a 3.-7.8.2020
od 7:00 do 11:30 a 12:00-14:00.

Připomínáme, že zaměstnanci dělnických profesí, kteří budou čerpat řádnou dovolenou, musí mít podepsán svůj dovolenkový lístek před jejím zahájením.

Dále upozorňujeme všechny zaměstnance, kteří mají své ošetřující lékaře v Polsku nebo ve Slovenské republice na povinnost doručení veškerých dokumentů, které se týkají zahájení, ukončení nebo trvání nemocenské a karantény, případně dalších dávek nemocenského pojištění v průběhu července nejpozději dne 3. srpna 2020 do 8:00 hodin ráno. Zaměstnanci, kteří mají ošetřující lékaře na území ČR, jsou povinni doručit doklady k ošetřovnému, otcovské poporodní péči, příp. PPM rovněž ve stejném termínu.

Ostatní doklady prokazující omluvenou nepřítomnost před nástupem na celozávodní dovolenou musí být prokazatelně doručeny osobě odpovědné za vedení docházky nejpozději v pátek 24.7.2020. (Týká se: čerpání náhradního volna a neplaceného volna u dělnických profesí, ošetření nebo vyšetření u lékaře, darování krve, jiné osobní překážky na straně zaměstnance, atd.)

 

Důrazně doporučujeme VŠEM zaměstnancům kanceláře, aby se ujistili, že jejich žádosti o schválení absencí, přesčasové práce, aj. jsou řádně schváleny před nástupem na celozávodní dovolenou a mají tedy dořešeno uzavření docházky za měsíc 7/2020.