PŘEDÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU POMOCI

V rámci Mobis Day 2019 jsme slavnostně předali finanční prostředky z Fondu pomoci dětem, které přišly o rodiče při automobilové nehodě. Letos bylo předáno celkem 95.000 Kč sedmi rodinám a jedenácti dětem. Polovinou peněz jste přispěli vy, naši zaměstnanci a druhou polovinu darovala naše společnost.
Děkujeme vám, zaměstnancům, kteří pomáháte a do fondu přispíváte.