PŘEDÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU POMOCI

Slavnostně jsme předali finanční prostředky z Fondu pomoci dětem, které přišly o rodiče při automobilové nehodě. V letošním roce se celková darovaná částka vyšplhala na 145 000 Kč. Pan prezident předal symbolické šeky 7 rodinám s 11 dětmi. Darovaná částka ve výši 37 500 Kč, stanovená dle vnitřních pravidel fondu, byla společností MOBIS zdvojnásobena na celkovou výši 75 000 Kč. Navíc jsme pro rodiny připravili 7 certifikátů se speciálním darem ve výši 10 000 Kč u příležitosti realizace nového výrobního projektu.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří do fondu pravidelně přispívají, a prosíme, buďte na svých cestách opatrní a ohleduplní.