OZNÁMENÍ - TÝKÁ SE POUZE MOBIS MOŠNOV BSA

Vážení zaměstnanci,
 
dovolte, abychom Vás informovali o změně v organizace práce ve dnech 5.6. a 6.6.2020
 
Z důvodu poklesu odbytu bude snížen odbyt naší společnosti dne 5.6.2020, a ze stejného důvodu je také zrušena přesčasová ranní směna dne 6.6.2020.
 
Jelikož zaměstnavatel nemůže ve smyslu § 209 zákoníku práce, přidělovat práci zaměstnancům, nebude v určených dnech (5.6.2020) přidělena práce určeným zaměstnancům, dle individuálních seznamů na jednotlivých odděleních.

Ostatní nedotčení zaměstnanci  jsou povinni nastoupit na směnu dle směnového kalendáře měsíce června 2020, který je uveden níže.

DRŽTE SE POKYNY VAŠICH VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ.

6
Červen
1 2 3 4 5 6 7 23 B A C 5.6.2020 odstávka výroby-směna C
8 9 10 11 12 13 14 24 A C B
15 16 17 18 19 20 21 25 C B A
22 23 24 25 26 27 28 26 B A C  
29 30           27 A C B