OZNÁMENÍ - TÝKÁ SE POUZE MOBIS MOŠNOV BSA

Vážení zaměstnanci,
 
dovolte, abychom Vás informovali o organizaci práce BSA ve dnech 8.6.-12.6.2020.
 
Z důvodu snížení odbytu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. bude snížen odbyt naší společnosti dne 12.6.2020.
 
Jelikož zaměstnavatel nemůže ve smyslu § 209 zákoníku práce,  přidělovat práci  zaměstnancům,  nebude tento den (12.6.) přidělena práce určeným zaměstnancům, dle individuálních seznamů na jednotlivých odděleních.
Zaměstnancům na překážce přísluší, v souladu se zákoníkem práce a ust. C6 odst. 4 kolektivní smlouvy společnosti a dohodou zaměstnavatele s odborovou organizací, náhrada mzdy ve výši 69% průměrné mzdy. Ostatní nedotčení zaměstnanci  jsou povinni nastoupit na směnu dle směnového kalendáře, který je uveden níže.


DRŽTE SE POKYNY VAŠICH VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ.
 
6
Červen
1 2 3 4 5* 6 7 23 B A C * Odstávka výroby- noční směna, individuální určení
8 9 10 11 12* 13 14 24 A C B
15 16 17 18 19 20 21 25 C B A
22 23 24 25 26 27 28 26 B A C  
29 30           27 A C B