OZNÁMENÍ - TÝKÁ SE POUZE MOBIS MOŠNOV (MCZ-OS+BSA)

Vážení zaměstnanci,

dovolte, abychom Vás informovali o změně organizace práce ve dnech 20.4.-24.4.2020.

Z důvodu snížení odbytu společnosti Kia Motors Slovakia a společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. bude snížen odbyt naší společnosti Mobis Automotive System Czech ve dnech 20.4.-24.4.2020.

Jelikož zaměstnavatel nemůže ve smyslu § 209 zákoníku práce, přidělovat práci zaměstnancům, nebude tento den přidělena práce určeným zaměstnancům, dle individuálních seznamů na jednotlivých odděleních. Zaměstnancům na překážce přísluší, v souladu se zákoníkem práce a ust. C6 odst. 4 kolektivní smlouvy společnosti a dohodou zaměstnavatele s odborovou organizací, náhrada mzdy ve výši 69% průměrné mzdy. Ostatní nedotčení zaměstnanci jsou povinni nastoupit na směnu dle směnového kalendáře měsíce dubna 2020, který je uveden níže.

Zaměstnanci kanceláře jsou povinni nastoupit do práce, případně mohou po domluvě s nadřízeným čerpat dovolenou.

DRŽTE SE POKYNY VAŠICH VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Ke stažení

Fotogalerie

MCZ-OS-BSA-odstavka20-24-4-20-pptx-page-001.jpg