OZNÁMENÍ - TÝKÁ SE POUZE MOBIS MOŠNOV (MCZ-OS)

Vážení zaměstnanci,
 
dovolte, abychom Vás informovali o organizaci práce ve dnech 8.6.2020-12.6.2020.
 
Z důvodu snížení odbytu společnosti Kia Motors Slovakia a společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. bude snížen odbyt naší společnosti Mobis Automotive System Czech ve dnech 8.6.2020-12.6.2020.
 
Jelikož zaměstnavatel nemůže ve smyslu § 209 zákoníku práce, přidělovat práci zaměstnancům, nebude v určených dnech přidělena práce určeným zaměstnancům, dle individuálních seznamů na jednotlivých odděleních.
 
Zaměstnancům na překážce přísluší, v souladu se zákoníkem práce a ust. C6 odst. 4 kolektivní smlouvy společnosti a dohodou zaměstnavatele s odborovou organizací, náhrada mzdy ve výši 69% průměrné mzdy. Ostatní nedotčení zaměstnanci  jsou povinni nastoupit na směnu dle směnového kalendáře měsíce června 2020, který je uveden níže.


DRŽTE SE POKYNY VAŠICH VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ.
 
6
Červen
1 2 3 4 5 6 7 23 B A C* 8.6.-12.6.2020 odstávka výroby- individuální určení
12.6.2020- inventura
8 9 10 11 12 13 14 24 A C B*
15 16 17 18 19 20 21 25 C B (A)
22 23 24 25 26 27 28 26 B A (C) *práce- dle individuálního plánu oddělení Injection/Surface
29 30           27 A C (B)