OZNÁMENÍ - TÝKÁ SE POUZE MOBIS MOŠNOV (MCZ-OS)

Vážení zaměstnanci,
 
dovolte, abychom Vás informovali o změně organizace práce ve dnech 4.6. a 5.6.2020.
 
Z důvodu poklesu odbytu společnosti Hyundai Motors Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) bude snížen odbyt naší společnosti dne 4.6. a 5.6.2020.
 
Jelikož zaměstnavatel nemůže ve smyslu § 209 zákoníku práce, přidělovat práci zaměstnancům, nebude v určených dnech přidělena práce určeným zaměstnancům, dle individuálních seznamů na jednotlivých odděleních. Ostatní nedotčení zaměstnanci  jsou povinni nastoupit na směnu dle směnového kalendáře měsíce června 2020, který je uveden níže.
 
Dnes, tedy 4.6. je zrušena původně plánovaná odpolední směna oddělení Injection/Surface.
Zítra, tedy v pátek 5.6. bude odstávka linek vyrábějících pro HMMC.


DRŽTE SE POKYNY VAŠICH VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ.
 
6
Červen
1 2 3 4 5 6 7 23 B A C* 1.6.-5.6.2020 odstávka výroby- individuální určení
5.6. odstávka linek vyrábějících pro HMMC
8 9 10 11 12 13 14 24 A C (B)
15 16 17 18 19 20 21 25 C B (A)
22 23 24 25 26 27 28 26 B A (C) *práce- dle individuálního plánu oddělení Injection/Surface