OZNÁMENÍ - TÝKÁ SE POUZE MOBIS MOŠNOV (MCZ-OS)

Z důvodu snížení odbytu společnosti Kia Motors Slovakia a společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. bude snížen odbyt naší společnosti Mobis Automotive System Czech ve dnech 11.5.-15.5.2020.
 
Jelikož zaměstnavatel nemůže ve smyslu § 209 zákoníku práce,  přidělovat práci  zaměstnancům,  nebude tento den přidělena práce určeným zaměstnancům, dle individuálních seznamů na jednotlivých odděleních.
 
Zaměstnancům na překážce přísluší, v souladu se zákoníkem práce a ust. C6 odst. 4 kolektivní smlouvy společnosti a dohodou zaměstnavatele s odborovou organizací, náhrada mzdy ve výši 69% průměrné mzdy. Ostatní nedotčení zaměstnanci  jsou povinni nastoupit na směnu dle směnového kalendáře měsíce května 2020, který je uveden níže.
 
Zaměstnanci kanceláře jsou povinni nastoupit do práce, případně mohou po domluvě s nadřízeným čerpat dovolenou.


DRŽTE SE POKYNY VAŠICH VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ.
Month/Day Mo Tu We Th Fr Sa Su W 1st 2nd 3rd Remarks
5
Květen
        1 2 3 18 A C   1st May Labor Day/ svátek práce
4 5 6 7 8 9 10 19 C B   8th May Victory Day/Den vítězství
11 12 13 14 15 16 17 20 B A   11.5.-15.5. odstávka výroby-individuální určení
18 19 20 21 22 23 24 21 A C B* *bude upřesněno
25 26 27 28 29 30 31 22 C B A*