OZNÁMENÍ - TÝKÁ SE POUZE MOBIS MOŠNOV (BSA)

Z důvodu snížení odbytu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. bude snížen odbyt naší společnosti ve dnech 11.5.-15.5.2020
 
Jelikož zaměstnavatel nemůže ve smyslu § 209 zákoníku práce,  přidělovat práci  zaměstnancům,  nebude tento den přidělena práce určeným zaměstnancům,dle individuálních seznamů na jednotlivých odděleních.
Zaměstnancům na překážce přísluší, v souladu se zákoníkem práce a ust. C6 odst. 4 kolektivní smlouvy společnosti a dohodou zaměstnavatele s odborovou organizací, náhrada mzdy ve výši 69% průměrné mzdy. Ostatní nedotčení zaměstnanci  jsou povinni nastoupit na směnu dle směnového kalendáře, který je uveden níže.


DRŽTE SE POKYNY VAŠICH VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ.
Month/Day Po Út St Čt So Ne T Směna Směna Směna Remarks
5
Květen
        1 2 3 18 A C   1st May Labor Day/ svátek práce
4 5 6 7 8 9 10 19 C     8th May Victory Day/Den vítězství
11 12 13 14 15 16 17 20 B A   11.5.-15.5. odstávka výroby- individuální určení
18 19 20 21 22 23 24 21 A C B  
25 26 27 28 29 30 31 22 C B A