Game4Mobis

Během února jsme se zahájili spolupráci se Střední průmyslovou školou z Ostravy Vítkovic, Střední průmyslovou školou z Frýdku-Místku a Středním odborným učilištěm autoopravárenským z Ostravy Vítkovic na projektu „Game4Mobis“. Studenti založili fiktivníí personální agentury, které jejich spolužákům představí práci v naší společnosti. Smyslem je připravit potenciální kandidáty pro práci a ukázat jim cestu, jak zaměstnání získat. Studenti získají informace o vybraných profesích přímo v prostřední naší společnosti, svým spolužákům je zprostředkují, budou realizovat fiktivní náborové akce i výběrová řízení.

Smyslem agentury bude ve firmě poznat a popsat srozumitelně vybrané pracovní pozice. Popis provedou sami studenti. Naučí se tedy říkat, v čem je profese zajímavá, v čem je inspirativní a proč by ji doporučili svým spolužákům," řekl Petr Kazík, lektor společnosti Ahra, která tento projekt zaštiťuje.

Studentské pracovní agentury jsou sice jakousi hrou, ale mohou nám pomoci najít zaměstnance a studentům budoucí práci.

Studenti absolvovali v minulých dvou týdnech vstupní školení a exkurzi ve výrobě.

Fotogalerie

02-02-2016_Game4Mobis.JPG
17-02-2016_Game4Mobis-(2).JPG
17-02-2016_Game4Mobis.JPG
25-02-2016_Game4Mobis-(2).JPG
25-02-2016_Game4Mobis.JPG