24.102019 - Trh vzdělávání a uplatnění v hale Polárce

Úřad práce ČR ve spolupráci se Statutárním městem Frýdek-Místek pořádal 24. 10. 2019 každoroční akci Trh vzdělávání a pracovního uplatnění v prostorách víceúčelové haly Polárka.
 

Žáci základních škol a jejich rodiče měli možnost seznámit se středními školami, učebními a studijními obory a mohli tak získat představu o svém budoucím uplatnění na trhu práce. Protože naše společnost patří mezi významné zaměstnavatele regionu, zúčastnili jsme se akce i my. Na našem stánku se mohli účastníci akce dozvědět nejen informace o naší společnosti, ale také si zasoutěžit a za svou aktivitu získat drobnou odměnu.

O akci byl jako každoročně velký zájem a všem návštěvníkům děkujeme.